Korepetycje z biologii

2019-10-12

Temat zajęć :

Biologia ewolucyjna - teoria ewolucji Darwina, dobór naturalny, specjacja, adaptacje, drzewo filogenetyczne

Biologia ewolucyjna zajmuje się badaniem zmian w organizmach i ich populacjach, wraz z poprzedzającymi je procesami ewolucyjnymi. Teoria ewolucji Darwina opiera się na procesie selekcji naturalnej, gdzie jednostki najlepiej przystosowane do środowiska mają większe szanse na przetrwanie i rozmnażanie. Specjacja to proces powstawania nowych gatunków, a adaptacje to dostosowanie organizmów do środowiska. Drzewo filogenetyczne zaś przedstawia powiązania między różnymi gatunkami na podstawie ich cech anatomicznych, molekularnych czy paleontologicznych.

Konspect zajęć

Temat Biologia ewolucyjna - teoria ewolucji Darwina, dobór naturalny, specjacja, adaptacje, drzewo filogenetyczne

I. Wprowadzenie
- Omówienie tematu zajęć
- Krótka historia teorii ewolucji

II. Teoria ewolucji Darwina
- Wyjaśnienie teorii ewolucji Darwina
- Analiza procesu ewolucji na przykładzie populacji organizmów

III. Dobór naturalny
- Wyjaśnienie pojęcia dobór naturalny
- Rola doboru naturalnego w procesie ewolucji

IV. Specjacja
- Omówienie specjacji
- Analiza procesów prowadzących do powstawania nowych gatunków

V. Adaptacje
- Definicja adaptacji
- Analiza przykładów adaptacji u różnych organizmów

VI. Drzewo filogenetyczne
- Wyjaśnienie pojęcia drzewa filogenetycznego
- Przykłady drzew filogenetycznych dla różnych grup organizmów

VII. Podsumowanie
- Krótkie podsumowanie omówionych zagadnień
- Odpowiedzi na pytania uczniów

VIII. Pytania kontrolne
- Pytania dotyczące omówionych zagadnień, które uczniowie powinni znać

IX. Zakończenie
- Podziękowanie za udział w zajęciach
- Zaproponowanie możliwości dalszej nauki w dziedzinie biologii ewolucyjnej

korepetycje e korepetycje ekorepetycje
korepetycje online e korepetycje online ekorepetycje online
korepetycje z biologii e korepetycje z biologii ekorepetycje z biologii

Znajdź nowych uczniów

Jesteś korepetytorem lub nauczycielem ?

Zarejestruj się, dodaj darmowe ogłoszenie i od razu zacznij poszerzać grono swoich uczniów oraz klientów

Blog

(Matematyka wyższa) Algebra macierzowa i jej zastosowania w przekształceniach geometrycznych
(Matematyka) Teoria liczb - zagadnienia związane z podzielnością i sito Eratostenesa, a także liczby pierwsze, twierdzenie Fermata i równanie diofantyczne
(Metodologia badań) Metodologia badań w psychologii społecznej omówienie różnych podejść badawczych, interpretacja wyników badań i krytyczna analiza metod
(Matematyka dyskretna) Dyskretna matematyka i rachunek prawdopodobieństwa - analiza działania generatorów liczb pseudolosowych i ich zastosowania w symulacjach i grach losowych
(Biologia) Ekologia człowieka - wpływ cywilizacji i rozwoju technologicznego na środowisko, kwestie związane z zasobami naturalnymi, ochroną przyrody i propagowanie działań proekologicznych
(Chemia analityczna) Elektrochemia - zjawiska elektrochemiczne w kontekście chemicznych reakcji redoks, elektrolizy i elektroanalizy
(Metodologia badań) Analiza różnych teorii naukowych i sposobów ich weryfikowania, w tym m.in. teorii ewolucji, teorii kwantowej czy teorii względności
(Geografia) Rozwój systemów transportowych i ich wpływ na mobilność ludzi i towarów - badanie różnych form transportu, przemysł, transport lotniczy i wodny, wpływ na wzrost ekonomiczne krajów
(Geologia) Sedymentologia - analiza sposobów tworzenia się osadów, ryzyka destabilizacji stoków, powstawanie i rozwój rzek, oceanów, jezior i tala, procesy sedymentacyjne i depozycyjne
(Geometria wykreślna) Geometria hiperboliczna - czym różni się od tradycyjnej geometrii euklidesowej i jakie są jej własności
Nasz Serwis korzysta z plików Cookie. Zapoznaj się z naszą Polityką plików Cookie oraz Polityką ochrony prywatności, w których informujemy o prywatności Twoich danych, naszych Zaufanych Partnerach, celu używanych Cookie, ich rodzajach oraz jak sprawdzić i usunąć pliki Cookie. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Wyrażenie zgód jest dobrowolne, zawsze możesz modyfikować swoje zgody dot. Preferencji Cookie klikając w link tutaj. Zgoda. Klikając "Akceptuję wszystkie pliki Cookie", zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w naszym Serwisie.