Kurs maturalny z matematyki, angielskiego, chemii, biologii, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, polskiego, muzyki, informatyki · Matura 2024

Kurs maturalny z matematyki, angielskiego, chemii, biologii, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, polskiego, muzyki, informatyki · Matura 2024

Rodzaj ogłoszenia

Przedmiot

Blog

(Biochemia) Fotosynteza - opis cyklu świetlnego i cyklu Calvina, włącznie z wyjaśnieniem reakcji chemicznych i funkcji poszczególnych enzymów
(Geografia) Geografia społeczna wpływ czynniki społecznych i kulturowych na układ krajobrazów, krajobrazy kulturowe, ich przykłady i analiza
(Matematyka wyższa) Geometria analityczna równania płaszczyzn i krzywych w przestrzeni, wektory i płaszczyzny, odległości i kąty między figurami
(Geografia) Różnice w urbanizacji miast w krajach rozwiniętych i rozwijających się oraz ich wpływ na środowisko naturalne
(Chemia fizyczna) Elektrochemia Jak obliczać potencjał elektrochemiczny i równoważnik reakcji chemicznych związanych z reakcjami redoks
(Geologia) Geologia Polski - analiza zapadliska przedkarpackiego, karpat oraz obszarów poza karpatami, występowanie skał i minerałów
(Matematyka) Metoda Hornera - rozwijanie wielomianów oraz numeryczna eliminacja pierwiastków
(Fizyka) Teoria chaosu i fraktale - Zajęcia skupiające się na teoriach i zjawiskach związanych z systemami nieliniowymi, takimi jak chaos i fraktale, i ich zastosowaniach w dziedzinie nauki danych i matematyki stosowanej
(Chemia) Reakcje chemiczne i równania reakcji, w tym definicje i przykłady reakcji egzotermicznych, endotermicznych, katalizowanych, redoks i równowagi chemicznej
(Biologia) Immunologia - zbadanie systemów odpornościowych organizmów, ich funkcji i sposobów, w jakie ochrona naszego układu odpornościowego i walka z chorobą wpływają na nasz organizm
Nasz Serwis korzysta z plików Cookie. Zapoznaj się z naszą Polityką plików Cookie oraz Polityką ochrony prywatności, w których informujemy o prywatności Twoich danych, naszych Zaufanych Partnerach, celu używanych Cookie, ich rodzajach oraz jak sprawdzić i usunąć pliki Cookie. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Wyrażenie zgód jest dobrowolne, zawsze możesz modyfikować swoje zgody dot. Preferencji Cookie klikając w link tutaj. Zgoda. Klikając "Akceptuję wszystkie pliki Cookie", zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w naszym Serwisie.