Korepetycje z matematyki wyższej

2020-05-05

Temat zajęć :

Zasady rachunku różniczkowego i całkowego w kontekście fizyki i chemii

Rachunek różniczkowy i całkowy to podstawowe narzędzia matematyczne używane w fizyce i chemii. Differential calculus pozwala na obliczanie pochodnych i zmian w funkcjach, co jest istotne w między innymi w kinetyce chemicznej i dynamice płynów. Integral calculus pozwala na obliczenie powierzchni, objętości oraz pracy wykonanej przez siły, co jest kluczowe w termodynamice i mechanice klasycznej. Matematyka i fizyka są ściśle powiązane ze sobą, a rachunek różniczkowy i całkowy są kluczowymi narzędziami umożliwiającymi opisanie, przewidywanie i kontrolowanie różnych procesów fizycznych i chemicznych.

Konspect zajęć

I. Wstęp
- Przedstawienie tematu zajęć Zasady rachunku różniczkowego i całkowego w kontekście fizyki i chemii
- Przypomnienie podstawowych pojęć z matematyki wyższej wymaganych na tych zajęciach

II. Rachunek różniczkowy
- Omówienie pojęcia pochodnej funkcji
- Definicja i interpretacja pochodnej w kontekście fizyki i chemii
- Zastosowanie pochodnej do wyznaczania prędkości, przyspieszenia, objętości, powierzchni i innych parametrów w fizyce i chemii
- Przykłady zastosowania rachunku różniczkowego w praktyce

III. Rachunek całkowy
- Omówienie pojęcia całki nieoznaczonej i oznaczonej
- Definicja i interpretacja całki w kontekście fizyki i chemii
- Zastosowanie całki do wyznaczania masy, ładunku, energii, entalpii i innych wielkości w fizyce i chemii
- Przykłady zastosowania rachunku całkowego w praktyce

IV. Metody obliczania całek
- Omówienie podstawowych metod obliczania całek całkowanie przez podstawianie, przez części, przez ułożenie, przez wymianę zmiennych, metodą całkowania przez części - przykłady zastosowania
- Omówienie zastosowania programów komputerowych, takich jak Wolfram Mathematica, do obliczania całek

V. Ćwiczenia praktyczne
- Wykonanie kilku zadań praktycznych związanych z zastosowaniem rachunku różniczkowego i całkowego w fizyce i chemii
- Omówienie rozwiązań zadań i wyjaśnienie ich krok po kroku

VI. Podsumowanie
- Krótka powtórka zagadnień omawianych na zajęciach
- Dyskusja na temat zastosowań rachunku różniczkowego i całkowego w praktyce
- Przykłady zastosowań w innych dziedzinach nauki

VII. Zakończenie
- Podziękowanie za udział w zajęciach
- Zachęta do dalszej nauki matematyki wyższej i zastosowań rachunku różniczkowego i całkowego w innych dziedzinach.

korepetycje e korepetycje ekorepetycje
korepetycje online e korepetycje online ekorepetycje online
korepetycje z matematyki wyższej e korepetycje z matematyki wyższej ekorepetycje z matematyki wyższej

Znajdź nowych uczniów

Jesteś korepetytorem lub nauczycielem ?

Zarejestruj się, dodaj darmowe ogłoszenie i od razu zacznij poszerzać grono swoich uczniów oraz klientów

Nasz Serwis korzysta z plików Cookie. Zapoznaj się z naszą Polityką plików Cookie oraz Polityką ochrony prywatności, w których informujemy o prywatności Twoich danych, naszych Zaufanych Partnerach, celu używanych Cookie, ich rodzajach oraz jak sprawdzić i usunąć pliki Cookie. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Wyrażenie zgód jest dobrowolne, zawsze możesz modyfikować swoje zgody dot. Preferencji Cookie klikając w link tutaj. Zgoda. Klikając "Akceptuję wszystkie pliki Cookie", zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w naszym Serwisie.