Korepetycje z matematyki

2020-01-04

Temat zajęć :

Równania różniczkowe - wprowadzenie do pojęcia pochodnych i ich zastosowań w rozwiązywaniu równań różniczkowych

Równania różniczkowe to matematyczne modele opisujące zmienność wielkości w czasie. Zawierają one pochodne, czyli ilorazy różnicowe, które opisują tempo zmian funkcji. Rozwiązywanie równań różniczkowych polega na otrzymaniu funkcji opisującej zmiany danej wielkości w czasie na podstawie zadanych warunków początkowych. Równania te znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, np. w fizyce, chemii, biologii czy ekonomii, pozwalając na badanie i prognozowanie zmian w tych dziedzinach.

Konspect zajęć

I. Wprowadzenie (5 min)
- Przedstawienie tematyki zajęć
- Omówienie celów korepetycji
- Przypomnienie podstawowych pojęć związanych z funkcjami i pochodnymi

II. Pojęcie równań różniczkowych (10 min)
- Definicja równania różniczkowego
- Przykłady zastosowań równań różniczkowych
- Omówienie różnic między równaniami różniczkowymi a algebraicznymi

III. Pochodne i ich zastosowania (25 min)
- Definicja pochodnej
- Interpretacja geometryczna pochodnej
- Zastosowania pochodnych w rozwiązywaniu problemów matematycznych
- Przykłady zastosowań pochodnych w mechanice, ekonomii i innych dziedzinach

IV. Równania różniczkowe i ich rozwiązywanie (30 min)
- Rodzaje równań różniczkowych
- Metody rozwiązywania równań różniczkowych
- Przykłady rozwiązywania równań różniczkowych różnych typów

V. Podsumowanie (10 min)
- Omówienie ważnych punktów zajęć
- Przypomnienie podstawowych zagadnień związanych z równaniami różniczkowymi i pochodnymi
- Dyskusja na temat przyszłych zajęć i możliwych zagadnień do omówienia.

VI. Zakończenie (5 min)
- Podziękowanie uczniowi za udział w zajęciach
- Prośba o wysłanie dodatkowych pytań i uwag po zajęciach
- Przypomnienie o kolejnym spotkaniu.

korepetycje e korepetycje ekorepetycje
korepetycje online e korepetycje online ekorepetycje online
korepetycje z matematyki e korepetycje z matematyki ekorepetycje z matematyki

Znajdź nowych uczniów

Jesteś korepetytorem lub nauczycielem ?

Zarejestruj się, dodaj darmowe ogłoszenie i od razu zacznij poszerzać grono swoich uczniów oraz klientów

Nasz Serwis korzysta z plików Cookie. Zapoznaj się z naszą Polityką plików Cookie oraz Polityką ochrony prywatności, w których informujemy o prywatności Twoich danych, naszych Zaufanych Partnerach, celu używanych Cookie, ich rodzajach oraz jak sprawdzić i usunąć pliki Cookie. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Wyrażenie zgód jest dobrowolne, zawsze możesz modyfikować swoje zgody dot. Preferencji Cookie klikając w link tutaj. Zgoda. Klikając "Akceptuję wszystkie pliki Cookie", zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w naszym Serwisie.