Korepetycje z chemii analitycznej

2022-03-26

Temat zajęć :

Urządzenia laboratoryjne omówienie różnych urządzeń laboratoryjnych i ich zastosowań w analizie chemicznej

W chemii analitycznej istnieją różne urządzenia laboratoryjne, które służą do przeprowadzania analiz chemicznych różnych substancji. Niektóre z tych urządzeń to między innymi spektrometry, chromatografy, mikroskopy, fotometry, elektrody, titratory, wagi analityczne, destylatory i wiele innych. Każde z tych urządzeń ma swoje zastosowanie i umożliwia wykonanie określonych badań chemicznych na bardzo precyzyjnym poziomie.

Konspect zajęć

I. Wstęp
- Powitanie ucznia
- Przedstawienie celu korepetycji
- Krótkie przypomnienie dotyczące chemii analitycznej

II. Urządzenia laboratoryjne
- Omówienie różnych urządzeń laboratoryjnych

a) Spektrofotometr

b) Chromatograf gazowy

c) Kolumna destylacyjna

d) Elektroforeza

e) Mikroskop
- Opisanie zasad działania poszczególnych urządzeń
- Przykłady ich zastosowań w analizie chemicznej.

III. Spektrofotometr
- Szczegółowa prezentacja spektrofotometru
- Opisanie zasady działania
- Przykłady jego zastosowań w analizie chemicznej.

IV. Chromatograf gazowy
- Prezentacja chromatografu gazowego
- Omówienie zasady działania
- Przykłady zastosowania w analizie chemicznej.

V. Kolumna destylacyjna
- Przedstawienie kolumny destylacyjnej
- Opisanie zasady działania
- Przykłady zastosowania w analizie chemicznej.

VI. Elektroforeza
- Prezentacja elektroforezy
- Omówienie zasady działania.
- Przykłady zastosowania w analizie chemicznej.

VII. Mikroskop
- Przedstawienie mikroskopu
- Opisanie zasady działania.
- Przykłady zastosowania w analizie chemicznej.

VII. Podsumowanie
- Przypomnienie omówionych urządzeń laboratoryjnych oraz jej zastosowań w analizie chemicznej
- Odpowiedź na pytania ucznia
- Podziękowanie za udział w korepetycjach.

IX. Ocena korepetycji
- Pytanie o opinię ucznia na temat korepetycji
- Przypomnienie o ustalonych terminach kolejnych spotkań.
- Życzenia powodzenia uczniowi w nauce chemii analitycznej.

Skrótowy zarys korepetycji z chemii analitycznej :

Powitanie ucznia. Cześć Witaj na moim blogu poświęconym tematyce korepetycji z chemii analitycznej. Dzisiejszy wpis będzie poświęcony różnym urządzeniom laboratoryjnym oraz ich zastosowaniach w analizie chemicznej. Mam nadzieję, że dzięki temu artykułowi Twoja wiedza na temat chemii analitycznej poszerzy się, a tematyka urządzeń w laboratorium stanie się dla Ciebie bardziej zrozumiała.

Przedstawienie celu korepetycji. Celem korepetycji z chemii analitycznej jest pomoc uczniom w opanowaniu wiedzy z zakresu chemii analitycznej. Chcę wraz z Tobą przejść przez różne tematy związane z analizą chemiczną, jak również omówić różne urządzenia dostępne w laboratorium, ich zasady działania i zastosowanie w analizie chemicznej.

Krótkie przypomnienie dotyczące chemii analitycznej. Chemia analityczna to gałąź nauki zajmująca się metodami analizy składu substancji, tj. badaniem ilościowym i jakościowym składników chemicznych. Chemicy analityczni stosują różne techniki i metody, aby określić skład substancji, w tym m.in. spektroskopię (w tym spektrofotometrię), chromatografię, elektroforezę oraz metody analityczne oparte o optykę.

Omówienie różnych urządzeń laboratoryjnych. W laboratorium różne urządzenia służą do różnych celów. Na przykład, spektrofotometr wykorzystywany jest do mierzenia absorpcji światła przez próbkę, a chromatograf gazowy wykorzystywany jest do separacji i analizy związków organicznych.

Opisanie zasad działania poszczególnych urządzeń. Przyjrzyjmy się teraz bliżej kilku różnym urządzeniom laboratoryjnym oraz zasadzie działania każdego z nich.

Spektrofotometr. Spektrofotometr to urządzenie służące do mierzenia ilości światła przechodzącego przez próbkę. Dzięki temu możemy określić jej stężenie lub skład chemiczny. Zasada działania polega na tym, że światło przechodzi przez filtr selektywnie absorbuje się w spełnionych warunkach przez substancję, po czym przepuszczane jest przez próbkę, a zmiana natężenia światła pomiarowego przed i po przejściu przez próbkę umożliwia określenie jej składu chemicznego.

Przykłady jego zastosowań w analizie chemicznej to m.in. analiza zawartości barwników spożywczych w żywności lub analiza stężenia składników odżywczych w próbkach z zastępczią chemiczną.

Chromatograf gazowy. Chromatograf gazowy (GC) to urządzenie, które umożliwia rozdzielenie i analizę związków organicznych zawartych w próbce. Działanie polega na oddzielaniu różnych związków chemicznych na podstawie ich właściwości fizycznych, takich jak np. rozpuszczalność lub lotność. Zasada działania polega na tym, że przepuszczamy przez próbkę strumień gazu nośnego, która wędruje przez wydzieloną próbkę. W ten sposób związki badane zostają oddzielone z wiadomym nośnikiem, a ich ilości zostają wskazane na wyświetlaczu monitora.

Przykłady zastosowania w analizie chemicznej to m.in. analiza składu paliw lub analiza składu olejów.

Kolumna destylacyjna. Kolumna destylacyjna to urządzenie laboratoryjne, które umożliwia rozdzielenie składników mieszanki cieczy. Zasada działania polega na tym, że destylowana ciecz, dzięki różnym temperaturom wrzenia, rozdziela się na składniki o różnej wartości temperaturowe. W stronę dolnego końca powoli zbiera się wody o niższym wrzeniu, a w stronę górnego końca destylowana ciecz zwierającą składniki z wyższą temperaturą wrzenia.

Przykłady zastosowania w analizie chemicznej to m.in. oczyszczanie alkoholi lub oczyszczanie wody. Elektroforeza. Elektroforeza to technika umożliwiająca rozdzielenie cząsteczek w roztworze za pomocą pola elektrycznego. Zasada działania polega na użyciu pola elektrycznego, które przyczepia się do cząstek i przepływa przez pojemnik w kierunku elektrod. Na podstawie prędkości przemieszczania się poszczególnych cząsteczek można ustalić ich masę cząsteczkową i/lub skład.

Przykłady zastosowania w analizie chemicznej to m.in. analiza związków DNA czy separacja białek. Mikroskop. Mikroskop to urządzenie służące do obserwacji bardzo małych obiektów, dla których oko ludzkie jest niewystarczające. Zasada działania polega na używaniu soczewki, aby powiększać obiekt i umożliwić jego oglądanie w szczegółach. W laboratoriach, mikroskopy są powszechnie stosowane do analizy diagnostycznej w mikrobiologii, biologii molekularnej czy histologii śluzówki.

Przykłady zastosowania w analizie chemicznej to m.in. analiza związków organicznych, określanie składu powierzchni próbek lub obserwowanie organizmów w skali mikroskopowej.

Przypomnienie omówionych urządzeń laboratoryjnych oraz jej zastosowań w analizie chemicznej. Jak widzisz, w laboratorium znajduje się wiele różnych urządzeń do różnych celów. Omówiliśmy pięć z nich, a każde z urządzeń ma swój zakres zastosowań w analizie chemicznej.

Odpowiedź na pytania ucznia. Jeśli masz jakieś pytania na temat tych urządzeń lub chcesz omówić jakieś inne zagadnienia z zakresu chemii analitycznej, jestem do Twojej dyspozycji. Chętnie odpowiem na Twoje pytania i przeprowadzę jakąkolwiek dodatkową analizę.

Podziękowanie za udział w korepetycjach. Dziękuję za Twoje zaangażowanie podczas korepetycji i mam nadzieję, że dzisiejszy wpis pozwolił Ci zrozumieć, jakie urządzenia laboratoryjne są dostępne i w jaki sposób działają. Wierzę, że będziesz miał teraz łatwiej w trakcie praktycznych zajęć laboratoryjnych.

Pytanie o opinię ucznia na temat korepetycji. Przed końcem chciałbym poprosić o Twoją opinię na temat dzisiejszych korepetycji. Czy wpis na moim blogu był dla Ciebie pomocny? Czy udało Ci się lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia? Czy masz jakieś sugestie na temat tematów, które chciałbyś poruszyć w przyszłości?

Przypomnienie o ustalonych terminach kolejnych spotkań. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, zapraszam Cię na kolejne e korepetycje. Przypominam, że ustaliliśmy termin kolejnego spotkania, a ja będę czekał na naszą współpracę.

Życzenia powodzenia uczniowi w nauce chemii analitycznej. Życzę Ci powodzenia w nauce chemii analitycznej i mam nadzieję, że już niedługo będziesz w stanie analizować i rozumieć skomplikowane próbki chemiczne.

korepetycje e korepetycje ekorepetycje
korepetycje online e korepetycje online ekorepetycje online
korepetycje z chemii analitycznej e korepetycje z chemii analitycznej ekorepetycje z chemii analitycznej

Znajdź nowych uczniów

Jesteś korepetytorem lub nauczycielem ?

Zarejestruj się, dodaj darmowe ogłoszenie i od razu zacznij poszerzać grono swoich uczniów oraz klientów

Nasz Serwis korzysta z plików Cookie. Zapoznaj się z naszą Polityką plików Cookie oraz Polityką ochrony prywatności, w których informujemy o prywatności Twoich danych, naszych Zaufanych Partnerach, celu używanych Cookie, ich rodzajach oraz jak sprawdzić i usunąć pliki Cookie. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Wyrażenie zgód jest dobrowolne, zawsze możesz modyfikować swoje zgody dot. Preferencji Cookie klikając w link tutaj. Zgoda. Klikając "Akceptuję wszystkie pliki Cookie", zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w naszym Serwisie.