Korepetycje z chemii analitycznej

2020-09-13

Temat zajęć :

Analiza śladów - jak oznaczyć niskie stężenia związków chemicznych, na przykład w próbkach wody lub powietrza

Konspect zajęć

I. Wprowadzenie
- omówienie pojęcia analizy śladów
- znaczenie i zastosowanie analizy śladów w chemii analitycznej

II. Techniki oznaczania śladów związków chemicznych
- metoda spektrometryczna
- metoda chromatograficzna
- metoda elektroforetyczna

III. Przykłady analizy śladów w próbkach wody
- oznaczanie śladów metali ciężkich
- oznaczanie śladów związków organicznych

IV. Przykłady analizy śladów w próbkach powietrza
- oznaczanie śladów związków lotnych organicznych (VOC)
- oznaczanie śladów związków siarki (SOx) i azotu (NOx)

V. Metody pobierania próbek wody i powietrza do analizy śladów
- metoda próbkowania pasywnego
- metoda próbkowania aktywnego

VI. Interpretacja wyników analizy śladów
- omówienie granic wykrywalności i oznaczalności
- oznaczanie stężenia związków chemicznych w przypadku niskich stężeń

VII. Podsumowanie
- rozwiązanie przykładowych zadań z analizy śladów
- omówienie zastosowania wyników analizy śladów w praktyce.

Skrótowy zarys korepetycji z chemii analitycznej :

E Korepetycje z chemii analitycznej są bardzo pomocne dla osób, które chcą poznać tajniki analizy śladów. Jest to bardzo ważne zagadnienie w chemii analitycznej, które umożliwia dokładne oznaczenie niskich stężeń związków chemicznych w próbkach wody, powietrza czy gleby. Analiza śladów pozwala na wykrycie nawet bardzo małych ilości zanieczyszczeń, które mogą mieć duży wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Analiza śladów to jedna z najbardziej skomplikowanych i wymagających dziedzin chemii analitycznej. Oznaczanie niskich stężeń związków chemicznych wymaga wykorzystania nowoczesnych technologii i bardzo dokładnych metod. W zależności od rodzaju badanej próbki stosuje się różne metody analizy śladów. Najczęściej wykorzystuje się trzy metody spektrometrię, chromatografię oraz elektroforezę.

Metoda spektrometryczna opiera się na badaniu promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez badane związki chemiczne. Najczęściej stosuje się spektrometrie mas, a także spektrometrie atomowe. Metoda ta pozwala na oznaczenie śladów metali ciężkich, związków organicznych oraz związków lotnych organicznych (VOC).

Metoda chromatograficzna polega na rozdzielaniu badanych związków chemicznych na podstawie ich różnej siły oddziaływania z fazą ruchomą oraz fazą stacjonarną. Dzięki temu możliwe jest dokładne oznaczenie śladów różnych związków, w tym związków siarki (SOx) i azotu (NOx).

Metoda elektroforetyczna opiera się na badaniu ruchliwości jonów w polu elektrycznym. Jest stosowana głównie do oznaczania śladów związków organicznych oraz niektórych metali.

W celu dokładnego oznaczenia śladów związków chemicznych wymagane są bardzo dokładne metody próbkowania. Można wykorzystać dwie metody próbkowanie pasywne oraz próbkowanie aktywne. W pierwszej metodzie badany obiekt jest wystawiony na działanie otaczającej go atmosfery, a zanieczyszczenia są absorbowane na przygotowanej wcześniej powierzchni. W drugiej metodzie zbierana jest bezpośrednio próbka powietrza, wody lub gleby.

Granice wykrywalności i oznaczalności są bardzo istotne w przypadku analizy śladów. Warto zaznaczyć, że granice wykrywalności są zwykle niższe niż granice oznaczalności, co oznacza, że jesteśmy w stanie wykryć bardziej niskie stężenia związków chemicznych niż oznaczyć ich dokładne stężenie.

Oznaczanie stężenia związków chemicznych w przypadku niskich stężeń wymaga wykorzystania bardzo precyzyjnych metod pomiarowych. W rezultacie, operowanie na niewielkich ilościach substancji wymaga pełnego, merytorycznego przygotowania i użycia sprawnego sprzętu laboratoryjnego.

Rozwiązanie przykładowych zadań z analizy śladów pozwoli nam na lepsze zrozumienie tej dziedziny. Przykładem może być zadanie polegające na oznaczeniu stężenia ołowiu w próbie wody o objętości 1 L. Po przeprowadzeniu analizy dwukrotnie otrzymaliśmy wyniki 0,0217 ppm i 0,0216 ppm. Metoda oznaczania metali ciężkich polega na rozpuszczeniu próbki w określonych warunkach i pomiarze stężenia badanego pierwiastka. W tym przypadku, po dokonaniu korekcji na różnicę pomiędzy wynikami, stężenie ołowiu wyniosło 0,02165 ppm.

Niskie stężenia związków chemicznych są bardzo istotne dla ochrony środowiska naturalnego i zdrowia publicznego. Dokładne oznaczanie niskich stężeń związków chemicznych pozwala na wykrycie ich często niewidocznych szkodliwych efektów na prywatność i dobrobyt ludzi. Z tego względu analiza śladów jest bardzo ważna w chemii analitycznej, a przeprowadzenie korepetycji pozwoli na zgłębienie tej dziedziny w sposób szczegółowy.

korepetycje e korepetycje ekorepetycje
korepetycje online e korepetycje online ekorepetycje online
korepetycje z chemii analitycznej e korepetycje z chemii analitycznej ekorepetycje z chemii analitycznej

Znajdź nowych uczniów

Jesteś korepetytorem lub nauczycielem ?

Zarejestruj się, dodaj darmowe ogłoszenie i od razu zacznij poszerzać grono swoich uczniów oraz klientów

Nasz Serwis korzysta z plików Cookie. Zapoznaj się z naszą Polityką plików Cookie oraz Polityką ochrony prywatności, w których informujemy o prywatności Twoich danych, naszych Zaufanych Partnerach, celu używanych Cookie, ich rodzajach oraz jak sprawdzić i usunąć pliki Cookie. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Wyrażenie zgód jest dobrowolne, zawsze możesz modyfikować swoje zgody dot. Preferencji Cookie klikając w link tutaj. Zgoda. Klikając "Akceptuję wszystkie pliki Cookie", zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w naszym Serwisie.